Kako sutra počinje Septembarski prelazni rok, te da je bilo dosta pitanja oko člana 57 Registracionog pravilnika, objavljujemo dokument molba igrača Upravnom odboru KSS, koji je dostavila Takmičarska komisija.

Ova molba je urađena pre svega da, ako je moguće, olakša postupak regionima koji primaju dokumentaciju, a pre svega klubovima da precizno obrate pažnju na tačke koje su vezane za prelaske igrača van mesta prebivališta.
Ovaj dokument nije obavezujući, ali može da predstavlja formu koja će unificirati molbe igrača, a samim tim olakšati proceduru. Naravno da su obavezujuće stavke iz člana 57 Restracionog pravilnika.
Molimo vas da obratite pažnju na naziv dokumenta, jer postoje 2 vrste prelaska, koji nije povezan bavljenjem košarkom i koji je povezan bavljenjem košarkom.