U prilogu je finalna, radna verzija Pravila igre koju je dostavila Sudijska komisija KSS a koja su u primeni od 1. oktobra 2018. godine.