Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje saopštenje broj 1 za Međuregionalnu kvalitetnu ligu koja se igra na regionima Istočne i Južne Srbije. Saopštenje je u prilogu.