Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 6 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja sluzbenih lica za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojcica. 

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 4 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 3 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 2 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 7 Međuregionalne lige u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 6 Međuregionalne lige u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 5 Međuregionalne lige u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 4 Međuregionalne lige u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.