Takmičarska komisija je dostavila propozicije za muška takmičenja koja se vode pod okriljem KSS, kao i za KUP takmičenja. Posebno obratiti pažnju na crveno markirane izmene i dopune. Propozicije su u prilogu.