U prilogu se nalaze Odluke sa UO KSS održanog 13. juna. Pored Odluka, nalazi se i uputstvo za uplatu taksi za podnošenje i podizanje dozvola za klubove nacionalnih takmičenja ( 2MLS, 1ŽLS, 2ŽLS ).

Takmičarska komisija KSSa je dostavila Odluke sa sadnice UO KSS održane 23. maja 2018. godine. Odluke se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze odluke sa sednice Upravnog odbora KSS.

Košarkaški savez Srbije je dostavio odluke Upravnog odbora održanog 30.03.2018. godine. Posebnu pažnju skrećemo klubovima na odluke vezane za poveravanje nadležnosti za izdavanje dozvole ( licenca ) klubovima. Molimo vas da posebno obratite pažnju na rokove koje treba ispoštovati. Odluke su u prilogu.