Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje dospelu dokumentaciju koju je dostavila Takmičarska komisija KSS a koja se odnosi na vrste ugovora sa domaćim i stranim igračima i primer za raskid ugovora. Primeri ugovora se nalaze u prilogu.