Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrasce za potvrdu/prijavu u MK takmičenja. Posebno je potrebno obratiti pažnju na obrasce koji se koriste za prijavu kvalifikacija i čiji je rok 17. avgust i obrasce za potrvdu/prijavu MK takmičenja nakom odigranih kvalifikacija. Popunjene, skenirane obrasce dostaviti ( mail, lično ) kancelarijama koje vode takmičenja. Obrasci su u prilogu.

Obaveza svih klubova/ekipa koje učestvuju na međunarodnim takmičenjima/turnirima/utakmicama je da traže i dobiju saglasnost Košarkaškog saveza Srbije. Obrazac za dobijanje saglasnosti se nalazi u prilogu. 

Svi igrači i klubovi od danas su u obavezi da prilikom registracije koriste novi obrazac Pristupnice, što je u skladu sa Zakonom o sportu član 5.stav 2. Igrači rođeni van teritorije Republike Srbije i strani državljani  koji NIKADA nisu bili registrovani za klub, u bilo kom stranom Savezu i po prvi put se registruju za klub u Srbiji, PORED PRISTUPNICE, dužni su da popune i potpišu i Player Self-Declaration 2, koja je na FIBA obrascu, a sa prevodom, jer je to izjava Igrača da nikada nije bio registrovan u skladu sa FIBA Propisima, Knjiga 3, koji su na snazi od 5.jula 2017.godine.
Komisija za takmičenje zadržava pravo da u postupku registracije igrača  zatraži I druga dokumenta pored navedenih u članu 37.Registracionog pravilnika KSS.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrazac zapisnika za Minibasket festivale. Obrazac zapisnika se nalazi u prilogu.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (Zapisnik.pdf)Zapisnik.pdf

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje dospelu dokumentaciju koju je dostavila Takmičarska komisija KSS a koja se odnosi na vrste ugovora sa domaćim i stranim igračima i primer za raskid ugovora. Primeri ugovora se nalaze u prilogu.

Objavljujemo materijal koji je poslala Takmičarska komisija a sadrži: uputstvo, potvrdu overivača o prijemu ugovora, uputstvo za overu ugovora od strane kluba i molbu za overu ugovora. Materijal se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSSa je dostavila novi obrazac za prijem novog kluba u članstvo KSSa. Obrazac se nalazi u prilogu.