Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.