Nakon izdavanja Dozvola za sezonu i Odobrenja za takmičenja, za sezonu 2021/2022., formirane su početne tabele nacionalnih takmičenja kao i 1. muške regionalne lige. Početne tabele se nalaze u prilogu.