U prilogu objavljujemo Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 12. jula 2021. godine.