Sudijska komisija je dostavila materijal za osmonedeljnu fizičku pripremu sudija. Materijal za takvu vrstu priprema se nalazi u prilogu.