Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 5 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 4 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 3 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 2 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Saopštenje broj 1 za Letnju seniorsku ligu 2018. Saopštenje se nalazi u prilogu.