Komesar 2 ŽLS Jug B je dostavio izveštaj za Takmičarsku komisiju za sezonu 2016./2017. godinu. Izveštaj sa svim potrebnim podacima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje daljinar 2 ŽLS Jug B koji je jedini važeći za takmičenje. Daljinar je u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka 2 ŽLS Jug B koji je održan 24.09.2016. godine, parove po Bergeru i obrazac za formiranje takmičenja. Dokumenta su u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje daljinar za takmičenje 2 ŽLS Jug B koje se vodi iz kancelarije Istočne Srbije. Daljinar je u prilogu.