Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju prijavljenih ekipa za takmičenja u mlađim kategorijama koji se igraju na teritoriji iste. Molimo klubove da provere evidenciju i jave Komesaru MK ako je došlo do nekog odstupanja od prijava. Evidencija u prijavi.