Takmičarska komisija je dostavila dopunu uputstva za  septembarski prelazni rok. Dopuna uputstva je u prilogu.