Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.