Kancelarija RKS Istočna Srbija obaveštava klubove sa regiona RKS Istočna Srbija i klubove koji su se takmičili u ligama koje su se vodile iz kancelarije RKS IS, da imaju dugovanja prema istoj, koja na dan 31.08.2016. godine iznose :

Ebr Naziv Kluba Iznos
07283 KK Knjaževac 223,180.00
07027 OKK Sokobanja 64,000.00
07273 KK Mladost Vesna 34,000.00
07056 KK Bor RTB 406,000.00
07026 KK Zicer 214,553.00
07030 KK Vukovi 144,000.00
07019 KK Negotin 36,000.00
07092 ŽKK Bor 243,000.00
08009 KK Zone Bojs 20,000.00
08023 ŽKK Radnik 6,000.00
08003 KK Aktavis Academy 7,000.00
06011 KK Pazar 1,000.00

 

Na osnovu člana  25. Pravilnika o takmičenju,navedeni klubovi nemaju pravo korišćenja prelaznog roka.