Takmičarska komisija KSS je dostavila prečišćeni materijal koji ponovo objavljujemo. U prilogu se nalazi materijal vezan za licenciranje seniorskih ekipa i ograničenja prava nastupa i licenciranja. U materijalu licenciranje seniorskih ekipa, kod kojih postoji ograničenje u godištima je jos jednom skrenuta pažnja da se mogu licencirati najviše 6 igrača starija od 27 godina. A u materijalu ograničenja i prava nastupa, obratiti pažnju na deo sa dvojnom registracijom.