Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata kao i postignutih poena igrača u kolu. Dokumenta se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo daljinar seniorskih liga RKS IS koji je jedini važeći za sezonu 2019/2020.

Komesar 1 MRL istok objavljuje Zapisnik sa sastanka klubova koji je održan pred početak sezone. Prvi deo prvenstva počinje 12./13. oktobra 2019. a završava 21./22. decembra 2019. godine. Drugi deo prvenstva počinje 01./02. februara 2020. a završava 18./19. aprila 2020. godine, sa pauzom u terminu održavanja KUP Radivoja Koraća. Zapisnik je u prilogu.