Komesar Minikup Beobasket, objavljuje Saopštenje broj 2 i 3. Saopštenja se naalze u prilogu.