Podsećamo Vas da će se seminar namenjen trenerima mlađih kategorija „Trenerski dani - Borivoje Cenić 2017“ održati 7. maja  2017. u SC „Vizura“ ulica Cara Dušana 105 u Zemunu.
PROGRAM predavanja je sledeći:

9:30 do 11:00 prijavljivanje trenera
11:00 do 12:00    Dejan Milojević   Obuka igrača na low postu
12:00 do 13:00   Stevan Karadžić     Trening principa odbrane
13:00 do 14:00  Veselin Matić   Tehničko – taktički aspekti igre u napadu
PRISUSTVO NA SEMINARU JE OBAVEZNO ZA SVE TRENERE MLAĐIH KATEGORIJA!
Treneri koji ne prisustvuju seminaru neće moći da dobiju dozvolu za rad sa mlađim kategorijama za sezonu 2017/18, shodno Zakonu o sportu i Pravilniku o licenciranju trenera.
Podsećamo Vas da je uslov za prisustvo na seminaru izmiren prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara. Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine za trenere mlađih kategorija u iznosu od 5.000 dinara dobijaju prigodan trenerski paket.

Uplate se mogu izvršiti prilikom prijavljivanja ili na račun UKTS najkasnije do 4.maja 2017.
Broj računa: 205-114324-11
Poziv na broj: broj licence trenera
Primalac: UKTS, Sazonova 83,  Beograd
Svrha uplate: godišnja članarina
Dobrodošli na „Trenerske dane – Borivoje Cenić“.