Obaveštavamo Vas da je prilikom trebovanja karata za kvalifikacionu utakmicu za odlazak na Eurobasket 2017 između ženskih reprezentacija Srbije i Ukrajine, potrebno da dostavite podatke odgovornog lica

(ime i prezime, JMBG) koje ispred kluba preuzima ulaznice i organizuje dolazak maloletnih igračica i igrača.
Potrebno je da dostavite i spisak dece koje organizovano dovodite na utakmicu i podatke o licu (ime i prezime, JMBG) koje se nalazi u njihovoj pratnji.
Za klubove koji dolaze organizovanim prevozom, potrebno je da nam dostavite i podatke o autobusu/kombiju ( registarski broj i podaci vozača) kao i očekivano vreme dolaska na utakmicu.