Ovogodišnji Trenerski dani "Borivoje Cenić" održaće se u subotu 05.05.2018. za vreme održavanja završnog turnira Roda juniorske lige Srbije. Detaljnije informacije o predavačima, temama, satnici i mestu održavanja seminara dobićete naknadno. Prisustvo na Trenerskim danima "Borivoje Cenić" je OBAVEZNO za sve trenere mlađih kategorija.