Takmičarska komisija KSS je dostavila tumačenje u vezi tretiranja prelaska igrača 1999. godišta. Tumačenje se nalazi u prilogu.