U prilogu se nalazi uputstvo za redovni aprilski prelazni rok koje je dostavila Takmičarska komisija KSS.