Sudijska komisija KSS je dostavila izmene pravila koje stupaju na snagu od 01. oktobra 2017. godine. Deo materijala za koji je urađen prevod se nalazi u prilogu a deo za koji je prevod u toku, je na engleskom jeziku.