Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.