Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 8 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.