Kancelarija RKS istočna Srbija objavljuje dugovanja klubova iz sezone 2018/2019, ka istoj. Mole se klubovi da u što skorijem roku izmire svoja dugovanja kako bi mogli da steknu uslove za izdavanje odobrenja/dozvole za takmičarsku sezonu 2019/2020. Izmirenje dugovanja po svim osnovama, je uslov za dobijanje odobrenja/dozvole za takmičenja. Rok za predaju dokumentacije je pomeren do 1. juna 2019. godine. Tabela sa dugovanjima se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Završne tabele seniorskih liga KSS u sezoni 2018/2019. Tabele se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke o nadležnostima delegiranja kao i vođenja takmičenja. Odluke su u prilogu.

Komisija za Takmičenja, Potpredsednik, je još jednom dao tumačenje o pravu nastupa MK klubova u MK takmičenjima u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Tumačenje se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila spisak potrebnih dokumenata za zamenu ranga takmičenja kao datum do kog može da se izvrši zamena. Dokumenta se nalaze u prilogu.

FIBA je usvojila nove Propise koji su stupili na snagu 5. Jula 2017. godine, čiji celovit tekst možete preuzeti na: http://www.fiba.com/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf. Pored izmena, FIBA je ustanovila NOVO PRAVILO za prve registracije igrača - stranaca, a iz naše dosadašnje prakse i iskustva - i igrače koji su rođeni u inostranstvu, posebno u BiH ili Crnoj Gori, a imaju državljanstvo Republike Srbije. Detaljnije uputstvo i obrazac se nalaze u prilogu.