Odluka o usvajanju propozicija takmičenja u sezoni 2017/2018. godine koje je usvojio UO KSS je u prilogu. Propozicije možete naći na našem sajtu, na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/pravilnici/654-tk-propozicije-takmicenja-za-2016-2017-29-08-2017