Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o imenovanju komesara za sezonu 2017/2018. kao i visinu honorara komesara. Odluke se nalaze u prilogu.