U prilogu se nalazi Odluka o organizaciji KUP takmičenja muških i ženskih ekipa.