Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa visinama taksi službenih lica u sezoni 2017/2018. godine.