Komisija za takmičenja je dostavila dokument koji definiše ograničenja prava nastupa u sezoni 2017/2018. kao i licenciranje ekipa. Dokument se nalazi u prilogu.