Takmičarska komisija KSS je dostavila USVOJENE kalendare muških i ženskih takmičenja u sezoni 2017/2018. Kao takvi su i KONAČNI.