Kalendari muških i ženskih takmičenja koje je dostavila Takmičarska komisija KSS se nalaze u prilogu.