Takmičarska komisija je dostavila početne tabele zimskih seniorskih liga u okviru KSSa. Tabele se nalaze u prilogu.