Takmičarska komisija je dostavila spisak potrebnih dokumenata za zamenu ranga takmičenja kao datum do kog može da se izvrši zamena. Dokumenta se nalaze u prilogu.