Takmičarska komisija KSS je dostavila opšte i posebne uslove u organizaciji polufinalnih turnira u kategoriji pionira. Dokument sa uslovima se nalazi u prilogu.