U prilogu se nalaze odluke sa sastanka Takmičarske komisije koji je održan 3. oktobra 2019. godine.