Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o roku za uplatu godišnje članarine službenih lica. Odluka sa rokom i žiro računom kao i visine taksi, nalazi se u prilogu.