Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o predlogu komesara 1 MRL istok i 1 ŽRL jug 2, čije usvajanje će biti na sednici Upravnog odbora KSS. Odluka u prilogu.