Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa sastanka koji je održan 20. juna 2019. godine. Odluke se nalaze u prilogu.