Komisija za Takmičenja je dostavila tabelu sa iznosima članarina klubova za sezonu 2018/2019. Vrednost boda za sezonu je 120 dinara a rokovi plaćanja rata su: prva rata do 7. septembra 2018. a druga rata do 1. februara 2019. godine.Tabela se nalazi u prilogu.