Dana 03.05.2018.  godine (ČETVRTAK) u sali PRESS CENTRA u SC ČAIR sa početkom u 20.30 sati. Video prezenetacija klipova sa utakmica 1 MRL ISTOK. Obavezno prisustvo sudija sa 1 MRL a počeljno je da prisustvuju i ostale sudije.

Regionalni koordinator
Miroslav Radojkovic