Takmičarska komisija KSSa je dostavila pravilnike o sudijama i delegatima, pravilnik o ispitima i kategorizaciji sudija, kao i pravilnik o ponašanju službenih lica. Pravilnike još jednom objavljujemo.