Od januara 2017. godine važe novi Registracioni pravilnik i Pravilnik o takmičenju koji je usvojila Skupština KSS. Dokumenta su u prilogu.