Takmičarska komisija je dostavila propozicije za sva ženska takmičenja koja se vode pod okriljem KSS. Posebno obratiti pažnju na izmene koje su markirane crvenim slovima. Propozicije su u prilogu.