Upravni odbor KSSa je usvoji propozicije nacionalnih liga za sezonu 2019/2020. U prilogu se nalaze propozicije 1 ŽLS, 2 MLS i 2 ŽLS.